CATEGORIEËN

EEN OVERZICHT VAN ALLE CATEGORIEËN

Gezond, zorg en welzijn

Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Hier vind u partners die mensen inspireren om actief aan de eigen gezondheid, welzijn en welbevinden te werken en hen daarbij ondersteunt. Alle activiteiten dragen bij aan een Vlaardingen waar iedereen naar vermogen meedoet.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het vermogen om mensen, middelen en de aarde waarop wij leven in balans te krijgen en te houden. Onder deze categorie kunt u initiatieven, partners en projecten vinden die zich op verschillende manieren inzetten om de duurzaamheid binnen de stad Vlaardingen bevorderen.

Kunst en cultuur

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met kunst en cultuur bezig te zijn. Kunst en Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Onder deze categorie vindt je de partners die een ieder uitnodigen om actief met kunst en cultuur het leven plezierig te maken.

Natuur en milleu

In de leefomgeving van Vlaardingen speelt natuur een belangrijke rol. Vlaardingers vinden het belangrijk dat deze natuurlijke omgeving behouden blijft. Onder deze categorie vindt je dan ook partners die burgers en organisaties stimuleren om actief en bewust te laten leven, werken en ondernemen in en met deze natuur.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Een optimale afstemming tussen werken en leren is essentieel voor een goed functionerende stad. In Vlaardingen zijn diverse partners die een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties van de burgers.

Maatschappelijke ruimte

Maatschappelijke organisaties onder deze categorie bieden multifunctionele ruimtes aan. Per deelnemer wordt aangegeven welke ruimte te huur is, onder welke voorwaarden en met wie je contact kunt opnemen als je interesse hebt. Heb je zelf ook ruimte in de aanbieding, meld de ruimte aan onder deze categorie.